கோணுழாம்பள்ளம்post தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது...அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. (இறைவனின் சாந்தியும், சமாதானமும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டுமாக!!

வாழ்க்கை

1. வாழ்க்கை என்பது ஒரு குறிகோள்:அதை அடைய வேண்டும்.

2. வாழ்க்கை என்பது ஒரு வாக்கு:அதை நிறைவாக்க வேண்டும்.

3. வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம்:அதை முடிக்க வேண்டும்.

4. வாழ்க்கை என்பது ஒரு கடமை:அதை நிறை வேற்ற வேண்டும்.

5. வாழ்க்கை என்பது ஒரு சவால்:அதை சந்திக்க வேண்டும்.

6. வாழ்க்கை என்பது ஒரு பாடல்:அதைப் பாட வேண்டும்.

7. வாழ்க்கை என்பது ஒரு கனவு:அதை நனவாக்க வேண்டும்.

8. வாழ்க்கை என்பது ஒரு விளையாட்டு:அதை ரசிக்க வேண்டும்.

9. வாழ்க்கை என்பது ஒரு நீர் நிலை.அதை நீந்திச் செல்ல வேண்டும்.

10. வாழ்க்கை என்பது ஒரு போர்க்களம்:துணிவு,பொறுமை,தளராமனம் என்ற மூன்று கருவிகளுடன் போராட வேண்டும்.

0 கருத்துகள்: