கோணுழாம்பள்ளம்post தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது...அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. (இறைவனின் சாந்தியும், சமாதானமும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டுமாக!!

கோணுழாம்பள்ளம் மெயின்ரோடு ஹவ்வாபீவி அவர்கள் மறைவு

                         அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்(வரஹ்)
கோணுழாம்பள்ளம் மெயின்ரோடு பக்கிர் முஹம்மது,முஹம்மது அலி ஜின்னா அவர்களின் தாயார் ஹவ்வாபீவி அவர்கள்18.09.2014 வியாழக்கிழமைகாலை
தாருல்ஃபனாவை விட்டும் தாருல் பகா சென்றடைந்தார்கள்.இன்னா லில்லாஹிவாஇன்னாஇலைஹிராஜிஊன்ஜனாஸா நல்லடக்கம்(18.09.2014)வியாழக்கிழமை மாலை நடைப்பெற்றது

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அன்னாரின் குற்றங்களை மன்னித்து தன்னுடைய ஜ‌ன்ன‌துல் பிர்தௌஸ் என்ற‌ சுவர்க்க‌த்தில் நுழைய வைப்பானாக என்று துஆ செய்வதுடன், அவரின் பிரிவால் துயரப்படும் குடும்பத்தாருக்கும், உற்றார், உறவினர், மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும்‘ஸப்ரன் ஜமீலா’ எனும் அழகிய பொறுமையை தந்தருளவும்கோணுழாம்பள்ளம்post இணைய தளம் பிரார்த்தனை செய்கிறது.

கோணுழாம்பள்ளம் மெயின்ரோடு ஆயிஷாபீவி (அய்சம்மா)மறைவு.

                                 அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்(வரஹ்)
கோணுழாம்பள்ளம் மெயின்ரோடு ஜமால் முகம்மது அவர்களின் தாயார் 
ஆயிஷாபீவி (அய்சம்மா)அவர்கள் (17.09.2014) புதன்கிழமை தாருல்ஃபனாவை விட்டும் தாருல் பகா சென்றடைந்தார்கள். இன்னா லில்லாஹி வாஇன்னாஇலைஹிராஜிஊன் ஜனாஸா நல்லடக்கம்( (18.09.2014)வியாழக்கிழமை மாலை    நடைப்பெற்றது

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அன்னாரின் குற்றங்களை மன்னித்து தன்னுடைய ஜ‌ன்ன‌துல் பிர்தௌஸ் என்ற‌ சுவர்க்க‌த்தில் நுழைய வைப்பானாக என்று துஆ செய்வதுடன், அவரின் பிரிவால் துயரப்படும் குடும்பத்தாருக்கும், உற்றார், உறவினர், மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும்‘ஸப்ரன் ஜமீலா’ எனும் அழகிய பொறுமையை தந்தருளவும்கோணுழாம்பள்ளம்post இணைய தளம் பிரார்த்தனை செய்கிறது.

கோணுழாம்பள்ளம் பள்ளிவாசல் தெரு ஜன்னத்பீவி அவர்கள் மறைவு.

                                            அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்(வரஹ்)
கோணுழாம்பள்ளம்  பள்ளிவாசல்தெரு ஜெகபர்அலி, நஜிபுதீன், நஜீர்அகமது, சர்புதீன்,
ஜாகிர்உசேன் அவர்களின் தாயார் ஜன்னத்பீவி அவர்கள் (17.09.2014) புதன்கிழமை தாருல்ஃபனாவை விட்டும் தாருல் பகா சென்றடைந்தார்கள். இன்னா லில்லாஹி வாஇன்னா இலைஹிராஜிஊன் ஜனாஸா
நல்லடக்கம்(18.09.2014)வியாழக்கிழமை மாலை    நடைப்பெற்றது

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அன்னாரின் குற்றங்களை மன்னித்து தன்னுடைய ஜ‌ன்ன‌துல் பிர்தௌஸ் என்ற‌ சுவர்க்க‌த்தில் நுழைய வைப்பானாக என்று துஆ செய்வதுடன், அவரின் பிரிவால் துயரப்படும் குடும்பத்தாருக்கும், உற்றார், உறவினர், மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ‘ஸப்ரன் ஜமீலா’ எனும் அழகிய பொறுமையை தந்தருளவும் கோணுழாம்பள்ளம்post இணைய தளம் பிரார்த்தனை செய்கிறது