கோணுழாம்பள்ளம்post தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது...அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. (இறைவனின் சாந்தியும், சமாதானமும் உங்கள் மீது உண்டாகட்டுமாக!!

திருமணவாழ்த்து

                                             எல்லாப்புகழும் இறைவனுக்கே
                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
               மணமகன்:J.அஜ்மல்கான்.                         மணமகள்:S.அன்சார்பேகம்.
                S/O A.ஜெகபர்அலி.                                         D/OK.A சம்சுதீன்.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  இடம்:கோணுழாம்பள்ளம்,ஜாமிஆமஸ்ஜித்.
                                                             நாள் :27.08.2012.
 

பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீது அபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்.


அக்கரையில் நிகழ்கின்ற மணவிழாவை மணக்கண்ணில் கண்டு நாங்கள்மகிழ்வுகொண்டு
இக்கரையில் இருப்பினும் பாசம் பொங்க வளமோடு வாழ்கவென வாழ்த்துகின்றோம.
 நீவிர் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுத்து ஒருவரையொருவர் புரிந்துக்கொண்டு ஒன்றாய் பல்லாண்டுகாலங்கள் இறை வழிப்படி சிறந்துவாழ்ந்திட இறைவனை வேண்டுகின்றோம்..
 அல்லாஹ் உங்களுக்கு உள்ளும் புறமும் அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீது அபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்.
 என்றும் அன்புடன்....பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்தும.
A.தாஜுத்தீன் (துபாய்)         மற்றும்குடும்பத்தார்கள்.
M.சர்புதீன் (துபாய்)              மற்றும்குடும்பத்தார்கள்.
A.அப்துல் மஜீது (துபாய்)   மற்றும்குடும்பத்தார்கள்.
P.ஹாரூன்ரஷீத்(துபாய்)  மற்றும்குடும்பத்தார்கள்.
P.நிலவுத்தீன் (தமாம்)        மற்றும்குடும்பத்தார்கள்.
A.R.அப்துல் மாலிக்(துபாய்)மற்றும்குடும்பத்தார்கள்.
இவர்களுடன் இணைந்து வாழ்த்துவது கோணுழாம்பள்ளம்post இணையதளம்

0 கருத்துகள்: